Home / Jujutsu Kaisen Season 2 Episode 4 – Don’t Make Gojo Angry