Home / Jujutsu Kaisen Season 2 Episode 7 – Mechamaru vs. Mahito