Home / Jujutsu Kaisen Season 2 Reveals Toji Fushiguro Character Design