Home / Mahito Tries to Finish Yuji in Jujutsu Kaisen Season 2 Episode 20 Preview