Home / Nobuhiko Okamoto, Takehito Koyasu Join Ishura Anime Cast