Home / Bocchi the Rock: Guitar to Kodoku to Aoi Wakusei Surpasses 10 Million Views in 2 Months