Home / Blog / Jujutsu Kaisen Episode 20: Satoru Gojo Heads Out