Home / Jujutsu Kaisen Season 2 Episode 21 – Itadori Goes Off on Mahito