Home / Jujutsu Kaisen Season 2 Finale – Yuta Is Ordered to Execute Itadori