Home / Katsuyuki Konishi Joins Urusei Yatsura Reboot Cast as Rei