Home / milet, Aimer, Ikuta Lilas’ Omokage Reaches 3 Million Views