Home / News / One Piece Celebrates the 2022 Birthday of Zoro Roronoa