Home / Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo Anime Reveals Visual and 2024 Premiere