Home / Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo Light Novels Get Anime Adaptation