Home / News / Takehito Koyasu Announces First New Album in 15 Years