Home / News / Chi: Chikyu no Undo ni Tsuite Manga Gets Anime Adaptation