Home / News / Choujin X Manga from Tokyo Ghoul Creator Debuts Chapter 1