Home / Jujutsu Kaisen Episode 14 Finally Reunites Yūji & Friends