Home / Jujutsu Kaisen Episode 23: Fushiguro Megumi Unleashed