Home / Red Cat Ramen Anime Reveals Trailer, Casts Kenjiro Tsuda as Cat Buzo