Home / Blog / Review / Review: Sui Ishida’s Choujin X Vol. 1