Home / News / Shizuka Ishigami Joins Urusei Yatsura Cast as Benten