Home / News / Shinkai’s Suzume no Tojimari Novel Reveals Cover Illustration